Modern Atom Teorisi 2. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE I

MODERN
ATOM
TEORİSİ

II. Bölüm

2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Atom ve Periyodik Sistem
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
  • Elektron Dizilimleri
  • Elektron Dizilimleri ile Periyodik Tablodaki Blokların İlişkisi

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Elektron Dizilimleri

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14

 • Atomların elektron dağılımları yapılırken, orbital sırasına göre doldura doldura gidilir.
 • Yukarıda verilen orbital dizilimi bütün atomlarda aynıdır ve şu kurallar ile elde edilmiştir:
  • Hund Kuralı
  • Pauli İlkesi
  • Aufbau Prensibi

Örnek:

X27 atomunun orbital dizilimini yaparak, tam ve yarı dolu orbital sayısını bulunuz?

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

İyonlarda Orbital Dizilimi

 • Anyonlarda (eksi iyonlarda):
  • Elektron sayısı bulunur ve elektronlar orbitallere dağıtılır.

Örnek:

  17 Cl 1- 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

  8 O 2- 10 1s2 2s2 2p6

 • Katyonlarda (artı iyonlarda):
  • Kopan elektronlar, son yörüngenin son orbitalinden başlayarak kopar.
   • Proton sayısı 21-30 arası olan katyonlara dikkat: Elektron önce 4s2 den kopar.
    • Bu katyonların önce nötr hallerini yazıp elektronları oradan kopartırız.

Örnek:

  17 Cl 3+ 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

  26 Fe 2+ 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

  26 Fe 3+ 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Soygazlar Yardımı İle Orbital Dizilimi

 • Bir atomun orbital dağılımı, o atomdan önceki ilk soygaz yardımı ile de yapılabilir.
 • Soygazların elektron dağılımları:
  • 2He: 1s2
  • 10Ne: 1s2 2s2 2p6
  • 18Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
  • 36Kr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s2 3d10 4p6

Örnek:

6C: 1s2 2s2 2p2
6C: [He] 2s2 2p2

Örnek:

16S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
16S: [Ne] 3s2 3p4

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Küresel Simetri

 • En son orbitali tam dolu veya yarı dolu olan atom ya da iyonlar küresel simetriktir.
 • Küresel simetrik atom ya da iyonlar kararlıdır.
 • Soygazların hepsi tam küresel simetriktir.

 • Son orbital yarı doluysa yarı küresel simetri vardır:
  • s1
  • p3
  • d5
  • f7

Örnek:

1H: 1s1
7N: 1s2 2s2 2p3
25Mn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s2 3d5

 • Son orbital tam doluysa tam küresel simetri vardır:
  • s2
  • p6
  • d10
  • f14

Örnek:

2He: 1s2
10Ne: 1s2 2s2 2p6
30Zn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s2 3d10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

1B ve 6B Gruplarında Özel Durum (d4-d9 Kuralı)

 • 1B grubu:
  • Bu gruptaki atomların, temel halde iken d9 ile bitmesi gerekirken d10 ile biterler.

Örnek:

29Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 – YANLIŞ

29Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 – DOĞRU

 • 6B grubu:
  • Bu gruptaki atomların, temel halde iken d4 ile bitmesi gerekirken d5 ile biterler.

Örnek:

24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 – YANLIŞ

24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 – DOĞRU

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

İzoelektronik Atomlar

İzoelektronik Atomlar

 • Hem elektron sayıları ve orbital düzenleri aynı olan atomlara izoelektronik atomlar denir.
 • Proton sayıları farklıdır.
Örnek:

Aşağıda verilen atomlar izoelektronik atomlardır.

11Na+: 1s2 2s2 2p6

10Ne: 1s2 2s2 2p6

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Elektron Dizilimleri ile Periyodik Tablodaki Blok İlişkisi

 • Periyodik sistem 4 tane bloktan oluşur. Bunlar:
  • s bloğu
  • p bloğu
  • d bloğu
  • f bloğu
 • Bir atomun temel haline ait elektron diziliminde, son orbitali bloğunu gösterir.
Periyodik Sistemdeki Bloklar

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Orbital Dizilimi ile Grup ve Periyot Bulma

Periyot Bulma

 • En son yörüngenin numarası, periyot numarasıdır.

Örnek:

18Ar : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (3. periyot)
8O : 1s2 2s2 2p4 (2. periyot)
25Mn : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 (4. periyot)
35Br : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 (4. periyot)

Grup Bulma

 • Grup numarasını atomun son orbitali belirler. Son orbitale göre grup şöyle bulunur:
  • sn ise : nA grubu
  • pn ise: sondaki p ve bir önceki s elektronlarının toplamı kadar A grubu
  • dn ise: sondaki d ve bir önceki s elektronlarının toplamı kadar B grubu
   • Toplam 8, 9, 10 ise 8B
   • Toplam 11 ise 1B
   • Toplam 12 ise 2B grubudur.

Örnek:

11Na : 1s2 2s2 2p6 3s1 (3. periyot 1A)
25Mn : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 (4. periyot, 7B)

13Al : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 (3. periyot 3A)

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Değerlik Orbitalleri ve Değerlik Elektron Sayısı

 • Son yörüngedeki orbitallere atomun değerlik orbitalleri denir.
  • En sondaki d orbitalleri her zaman değerlik orbitallerine dahil edilir.
 • Değerlik orbitallerindeki elektron sayısına, değerlik elektron sayısı denir.
  • Genellikle grup numarasına eşittir.
 • Değerlik elektron sayısı eşit olan atomların kimyasal özellikleri benzerdir.

Örnek:

17Cl, 8O, 6C, 26Fe, 22Ti, 29Cu atomlarının;

I) Grup ve periyotlarını bulunuz.
II) Değerlik orbitallerini ve değerlik elektron sayılarını belirtiniz.

Modern Atom Teorisi

II. Bölüm
(Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri)

Bitti 🙁