0. Kimyasal Tepkimelerde Hız


Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Tepkimelerde Hız” ünitesi, Kimya 11 dersinin 5. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Kimyasal Tepkimelerde Hız ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Tepkime Hızları
 2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Aktivasyon enerjisi
 • Hız sabiti
 • İnhibitör
 • Katalizör
 • Ortalama tepkime hızı

Ünitenin Kazanımları

 • Kimyasal tepkimeler ile tanecik çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Kimyasal tepkimelerin hızını açıklar.
  • Madde miktarı (derişim, mol, kütle, gaz maddeler için normal şartlarda hacim) ile tepkime hızı ilişkilendirilir.
  • Ortalama tepkime hızı kavramı açıkanır.
  • Homojen ve heterojen faz tepkimelerine örnekler verilir.
 • Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.
  • Tek basamaklı tepkimelerde, her iki yöndeki tepkime hızının derişime bağlı ifadeleri verilir.
  • Çok basamaklı tepkimeler için hız belirleyici basamağın üzerinde durulur.
  • Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör (enzimlere girilmez) ve temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi üzerinde durulur. Arrhenius bağıntısına girilmez.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>