Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası)

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği - Hess Yasası

Kimya kuralları, tepkime denklemlerinde, aşağıdaki gibi değişiklikler yapmamıza izin verir:

 1. Tepkimedeki kat sayıları, dilediğimiz gibi genişletebiliriz ya da sadeleştirebiliriz.
 2. Tepkimeyi ters çevirebiliriz
 3. İki veya daha fazla tepkimeyi alt alta toplayabiliriz

Tepkime denklemlerinde bu işlemleri yaparsak, tepkime ısısı (ΔHo), bu işlemlerden nasıl etkilenir? İşte bu sorunun cevabının Hess Yasası verir.

Hess Yasası

Germain Henry Hess
Germain Henri Hess
 • Hess Yasası, Germain Henri Hess tarafından ortaya atılmıştır.
 • Henri Hess, basamaklı tepkimelerle yaptığı çalışmalar sonucunda, bu yasayı keşfetmiştir.
 • Hess Yasası’nın 3 Temel Kuralı vardır. Bunlar şunlardır:

Bu bir reklamdır:

1. Tepkimeler Genişletilirse

 • Bir tepkimenin katsayıları, herhangi bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse, tepkimenin ΔHo değeri de aynı sayı ile çarpılır ya da bölünür.

Öğretici Örnek:

Örnek olarak, suyun oluşumu (sentezi) tepkimesini alalım. Aşağıda, suyun oluşum tepkimesi ve standart tepkime ısısı değeri verilmiştir:

H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g)       ΔHo = -241,8 kj/mol

Yukarıda verilen tepkimenin katsayılarını 2 ile çarparsak, ΔHo değerini de 2 ile çarpmamız gerekir:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)       ΔHo = -483,6 kj/mol

Bu bir reklamdır:

2. Tepkimeler Ters Çevrilirse

 • Bir tepkimede; ürünler ve girenler yer değiştirirse, tepkimenin ΔHo değeri işaret değiştirir.

Öğretici Örnek:

Örnek olarak, suyun oluşumu (sentezi) tepkimesini alalım. Aşağıda, suyun oluşum tepkimesi ve standart tepkime ısısı değeri verilmiştir:

H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g)       ΔHo = 241,8 kj/mol

Yukarıda verilen tepkimeyi ters çevirirsek, ΔHo değeri işaret değiştirir.

H2O(g) H2(g) + 1/2O2(g)      ΔHo = +241,8 kj/mol

Bu bir reklamdır:

3. Tepkimeler Alt Alta Toplanırsa

 • Tepkimeler; alt alta toplanırsa, tepkimelerin ΔHo değeri de toplanır.
 • Bazı tepkimeler, tek seferde geçekleşmez.
  • Böyle tepkimelere, “basamaklı tepkimeler” veya “kademeli tepkimeler” veya “mekanizmalı tepkimeler” denir.
  • Basamaklı tepkimelerde, basamakların toplamı net tepkimeyi verir.

Önce, tepkimeler nasıl toplanır, onu öğrenelim; sonra, tepkimeler ile birlikte tepkime ısılarını (ΔHo) toplayalım.

Tepkimler Nasıl Toplanır?

 • Girenler girenlerle toplanır, ürünler ürünlerle toplanır. Aşağıda bu kuralın bir örneği olarak, iki farklı tepkimenin toplamı verilmiştir.
Hess Yasası
Tepkimelerin Toplanması
 • Bir tepkimenin girenler tarafındaki maddeler, diğer tepkimenin ürünlerindeki maddeler ile sadeleşebilir. Fakat, sadeleştirebilmek için şu şartlar aranır:
  • Maddelerin katsayıları eşit olmalı
  • Maddelerin fiziksel halleri (katı-sıvı-gaz) aynı olmalı
 • Aşağıda; toplanan iki tepkimeye bakarsak, birinci tepkimenin ürünlerinde 1 tane CO2, ikinci tepkimenin de girenlerinde 1 tane CO2 vardır ve bu iki madde toplama işleminde sadeleşir:
Hess Yasası
Tepkimelerin Toplanması
 • Aynı maddeden, iki tepkimenin zıt taraflarında da var ise fakat; katsayıları eşit değilse, katsayıları arasındaki fark alınır ve toplam tepkimede, katsayısı çok olanın tarafına o maddeden o kadar tane yazılır.
Tepkimelerin Toplanması
Tepkimelerin Toplanması
 • Yukarıdaki örnekte, CO2‘lerin katsayıları eşit ve zıt taraflarda oldukları için sadeleşmişlerdir.
  • Fakat 1. tepkimenin girenlerinde 2 tane O2(g), 2. tepkimenin ürünlerinde ise 1 tane oksijen vardır.
   • Yani; 1. tepkimede 1 tane O2(g) fazladır, bu yüzden toplam tepkimenin girenler tarafına 1 tane O2(g) yazılmıştır.
 • Aynı tarafta olan maddelerin katsayıları toplanır ve bulunan sonuç toplam tepkimede, maddenin katsayısı olarak yazılır.
Tepkimelerin Toplanması
Tepkimelerin Toplanması
 • Yukarıdaki tepkimelerde, CO gazları zıt tarafta olduğundan sadeleşmiş, O2 gazları aynı tarafta olduğundan katsayıları (1/2’ler) toplanmıştır ve net tepkimede, katsayı olarak O2‘nin önüne yazılmıştır (1/2 + 1/2 = 1).

Bu bir reklamdır:

Tepkime Isılarını Tepkimeler ile Birlikte Toplayabiliriz

 • Örnek olarak, karbonun (C) katısının yanma tepkimesini ele alalım:
  • Karbonun yanması tepkimesi iki basamakta gerçekleşmektedir.
  • Aşağıda, bu basamaklar ve tepkime ısısı değerleri verilmiştir:
Hess Yasası
Basamaklı Tepkime
 • Yukarıda, verilen basamakları toplarsak, C katısının yanmasına ait net tepkimeyi ve net tepkimenin tepkime ısısını bulmuş oluruz:
Hess Yasası Soru Çözümü
Tepkimeler toplanırsa, tepkime ısıları da toplanır.
 • Hess yasasına ve tepkimelerin toplanmasına dair öğrendiğimiz kuralları gelin örnekler üzerinde uygulayalım.

Örnek:

H2(g) + 1/2O2(g)  →  H2O(g)      ΔHo = -241,8 kj/mol
C(k) + 1/2O2(g)  →  CO(g)      ΔHo = -110,5 kj/mol

Yukarı verilen tepkimelerden yararlanarak aşağıdaki tepkimenin standart entalpi değişimini bulunuz.

C(k) + H2O(g)  →  CO(g) + H2(g)      ΔHo = ? kj/mol

Bu bir reklamdır:

Örnek:

2C(k) + H2(g) → C2H2(g)      ΔHo = ? kj/mol

Yukarıda verilen net tepkimenin basamakları şunlardır:

1. Basamak: C(k) + O2(g) CO2(g)      ΔHo = -393,5 kj/mol
2. Basamak: H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s)    ΔHo = -285,8 kj/mol
3. Basamak: 2C2H2(g) + 5O2(g) 4CO2(g) + H2O(s)     ΔHo = -2598,8 kj/mol

Buna göre net tepkimenin tepkime ısısı kaçtır?

Bu bir reklamdır:

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası)”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>