Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE IV

KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

III. Bölüm

3. Bölüm: Bağ Enerjileri

Dersin Özellikleri:

 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Bağ Enerjisi Nedir?

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Bağ Enerjisi (ΔHoB)

Bağ Enerjisi Nedir?

 • Atomlar arasındaki kovalent bağı kırmak için gerekli olan enerjiye bağ enerjisi (bağ entalpisi) denir.
 • Bağ enerjileri her zaman pozitiftir.
 • Bazen hazır verilir.
 • Bazen de bağ kopma tepkimesinin ΔH değerinden alınır. Mesela:
  • H2(g) → 2H(g) ΔH = +436kj/mol
   • ise H-H bağının enerjisi +436kj/mol olur.
  • O2(g) → 2O(g) ΔH = +498kj/mol
   • ise O=O bağının enerjisi +498kj/mol olur.

Bağların Uzunluğu ve Sağlamlığı

 • Aynı 2 atom arasındaki:
  • Tekli kovalent bağ: En uzun ve en zayıfıdır.
  • Üçlü kovalent bağ: En sağlam ve en kısasıdır.
 • Mesela karbonların bağlarında:
  • C ≡ C : En sağlam ve en kısa
  • C = C
  • C — C : En zayıf ve en uzun

Bağ Enerjisi ile Tepkime Isısı Hesaplama

ΔH = Girenlerin toplam bağ enerjisiÜrünlerin toplam bağ enerjisi

Bağ Enerjisi (ΔHoB)

Örnek:

BağBağ Enerjisi (ΔHoB)
H — H436
Cl — Cl242
H — Cl432

Bağ Enerjisi ile Tepkime Isısı

tepkimesinin standart tepkime ısısı (ΔHo) kaçtır?

Bağ Enerjisi (ΔHoB)

Örnek:

BağBağ Enerjisi (ΔHoB)
H — H436
N — H391
N N946

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

tepkimesinin standart tepkime ısısı (ΔHo) kaçtır?

Bağ Enerjisi (ΔHoB)

Örnek:

BağBağ Enerjisi (ΔHoB)
O = O391
C = O946
H O464

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)      ΔHo = -1310 kj/mol

Yukarıda ΔHo değeri -1310 kj/mol olan bir kimyasal tepkime ve bu tepkimedeki bazı bağların standart bağ enerjileri verilmiştir.

Buna göre, C-H bağının, standart bağ enerjisini hesaplayınız.

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

III. Bölüm
(Bağ Enerjileri)

Bitti 🙁