Kimya ve Elektrik 4. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE I

KİMYA
ve
ELEKTRİK

IV. Bölüm

4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimya ve Elektrik – III. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Galvanik Hücreler
 • Lityum-İyon Pilleri
 • Pillerin Ömrü ve “Çevrim Ömrü” Kavramı

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Galvanik Hücreler

 • Galvanik bir hücrenin potansiyeli şunlara bağlıdır:
  • Elektrotların cinsi
  • Elektrolit çözeltilerin cinsi
  • Elektrolit çözeltilerin derişimi
  • Sıcaklık
  • Hücre tepkimesindeki metallerin aktiflikleri arasındaki fark arttıkça pil potansiyeli artar.
 • Şunlar galvanik hücrenin derişimini etkilemez:
  • Metal elektrotun kütlesi, hacmi, temas yüzeyi…
  • Galvanik hücrenin büyüklüğü voltajını etkilemez fakat ömrünü uzatır.
Kimya ve Elektrik - Galvanik Hücre İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Galvanik Hücre

Galvanik Hücreler

Örnek:

Ni2+(suda) + 2e → Ni(k)      Eind = -0,250V
Fe2+(suda) + 2e → Fe(k)      Eind = -0,440V
Ag+(suda) + e → Ag(k)      Eind = 0,79V

Yukarıda standart indirgenme potansiyelleri verilen elementler arasında Fe-Ag ve Ni-Ag galvanik pilleri oluşturulmaktadır.

Buna göre bu pillerin potansiyellerini (voltajlarını) hesaplayınız.

Örnek:

Cu-Ag pilinin potansiyeli 0,40V; Ni-Cu pilinin potansiyeli 0,55V olarak hesaplanmıştır.

Buna göre Ni-Ag galvanik pilinin potansiyelini hesaplayınız.

Lityum İyon Pilleri

 • Pil tepkimelerinde Li+ iyonları aktif rol alır.
 • Tekrar şarj edilebilirler.
 • Benzeri pillerden daha yüksek miktarda elektrik üretebilirler.
 • Çevrecidirler, başlıca:
  • elektrikli otomobil, bisikletlerde
  • cep telefonu, dizüstü bilgisayarlarda kullanılır.
 • Elektrolit olarak, elektriği iletebilen polimer yapıda bir katı kullanılır.
  • Bu madde, iyon geçişine izin verirken elektron geçişini engeller.
Kimya-ve-elektrik-lityum-iyon-pilleri
Lityum İyon Pili

Anot: Li → Li+ + e
Katot: TiS2 + e → TiS21-

Pil: Li + TiS2→ TiS21- + Li+

Pillerin Ömrü ve “Çevrim Ömrü” Kavramı

 • Piller için ömür kavramını ay veya yıl olarak tanımlamak yerine “çevrim ömrü” olarak ifade etmek daha doğrudur.
 • Dolu bir pilin boşalıp tekrar dolmasına bir çevrim denir.
  • Şarj edilebilir pillerde 500-1500 çevrime ulaşılabilmektedir.
  • Pillerin tam boşalmadan sürekli şarj edilmesi yıpranmayı hızlandıran etkenlerden birisidir.
 • Sıcaklıktaki artış, pillerde kendiliğinden ortaya çıkan şarj kaybı hızını artırır.
 • Uzun süre şarj edilmeyen pil, zamanla “derin boşalma” durumuna ulaşarak artık şarj edilemez hâle gelir.
 • Pillerin daha uzun süre ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için:
  • Öngörülen voltaj değerinin üzerindeki akımlar çekilmemelidir.
  • Kısa devrelere maruz bırakılmamalıdır.
  • Ani ve aşırı voltajla yüklenmemelidir.
  • Çok düşük veya yüksek sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.
  • Üreticisi tarafından tavsiye edilen şarj cihazları ile şarj edilmelidir.
  • Darbelere, şoklara, titreşimlere maruz bırakılmamalıdır.
  • Uzun süre şarjda tutulmamalıdır.

1 kalem pil 1 ton toprağı kirletebilir.

Pillerin Ömrü ve “Çevrim Ömrü” Kavramı

Örnek:

Kimya-ve-elektrik-lityum-iyon-pilleri-soru-1

Örnek:

Kimya-ve-elektrik-lityum-iyon-pilleri-soru-2

Kimya ve Elektrik

IV. Bölüm
(Kimyasallardan Elektrik Üretimi)

Bitti 🙁