Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Kimya ve Elektrik

Kimya ve Elektrik

“Kimya ve Elektrik” ünitesi, Kimya 12 dersinin 1. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Kimya ve Elektrik ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 2 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 3. Elektrot Potansiyelleri
 4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 5. Elektroliz
 6. Korozyon

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Anot
 • Elektrik yükü
 • Elektrolit
 • Elektrolitik hücre
 • Elektroliz
 • Elektrot
 • Faraday sabiti
 • Galvanik hüre
 • İndirgenme
 • Katodik koruma
 • Katot
 • Korozyon
 • Metal kaplamacılık
 • Metallerin aktiflik sırası
 • Redoks
 • Standart elektrot potansiyeli
 • Tuz köprüsü
 • Yarı hücre
 • Yükseltgenme

Ünitenin Kazanımları

1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

 • Redoks tepkimelerini tanır.
  • Yükseltgenme ve indirgenme kavramları üzerinde durulur.
  • Redoks tepkimeleri denkleştirilir.
  • Yaygın yükseltgenler tanıtılır:
   • O2 : Oksijen
   • KMnO4 : Postasyum permanganat
   • H2SO4 : Sülfürik asit
   • HNO3 : Nitrik asit
   • H2O2 : Hidrojen peroksit
  • Yaygın indirgenler tanıtılır:
   • H2 : Hidrojen
   • SO2 : Kükürt dioksit
  • İyonik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine girilmez.
 • Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alışverişinin doğrudan temas dışında bir yolla mümkün olup olmayacağının üzerinde durulur.
  • Elektrik enerjisi ile redoks tepkimesinin istemlilik/istemsizlik durumu ilişkilendirilir.

2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

 • Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.
  • Katot ve anot kavramları, indirgenme-yükseltgenme ile ilişkilendirilerek ele alınır.
  • Elektrot, yarı-hücre ve hücre kavramları üzerinde durulur.
  • İnert elektrotların hangi durumlarda gerekli olduğu belirtilir.
  • Pillerde tuz köprüsünün işlevi açıklanır.
  • Zn/Cu elektrokimyasal pili deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak da açıklanır.

3. Elektrot Potansiyelleri

 • Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
  • Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi ile ilişkilendirilir.
  • Metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur.
  • İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesinin, standart indirgenme potansiyelleri ile ilişkilendirilmesi sağlanır.
  • Standart olmayan koşullarda elektrot potansiyellerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalara yer verilir.

4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi

 • Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.
 • Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
  • Öğrencilerin lityum iyon pilleri ve güncel kullanım alanlarını açıklayan bir poster hazırlamaları ve sınıfta sunmaları sağlanır.

5. Elektroliz

 • Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.
  • 1 mol elektronun toplam yükü üzerinden elektrik yükü-kütle ilişkisi kurulması sağlanır.
  • Yük birimi Coulomb (C) tanımlanır.
  • Faraday bağıntısı açıklanarak bu bağıntının kullanıldığı hesaplamalar yapılır.
  • Öğrencilerin Faraday bağıntısını elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.
  • Kaplama deneyi yaptırılır.
 • Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.
  • Suyun elektrolizi ile hidrojen ve oksijen eldesi deneyi yaptırılır.

6. Korozyon

 • Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.
  • Korozyon kavramı açıklanır.
  • Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası ile ilişkilendirilir; kurban elektrot kavramı üzerinde durulur.
  • Kurban elektrotun kullanım alanlarına örnekler verilir.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>