Karbon Kimyasına Giriş 2. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE II

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

II. Bölüm

2. Bölüm: Basit Formül ve Molekül Formülü

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Hesaplamalar
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Formül Nedir?
 • Organik Bileşiklerin Formülleri
  • Molekül Formülü
  • Basit Formül ( Kaba veya Ampirik formül de denir.)
  • Açık Formül
  • Yarı Açık Formül
  • Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü
 • Formül Bulma Problemleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Formül Nedir?

Formül Nedir?

 • Kovalent bileşiklerde:
  • Molekülleri vardır.
  • Formülleri, bir molekülde bulunan atomları ve sayılarını gösterir.
 • İyonik bileşiklerde:
  • Molekülleri yok, kristalleri vardır.
  • Formülleri, kristallerinin birim hücresinde bulunan iyonların oranını gösterir.

NaCl Kristali

 • NaCl iyonik bileşiktir.
 • Kirstallerinde 1 tane Na+ iyonuna karşılık 1 tane Cl iyonu bulunur.
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali
NaCl Birim Hücresi

CH4 Molekülü

 • CH4 bileşiği kovalenttir.
 • Molekülleri vardır.
 • Bir molekülünde:
  • 1 C atomu 4 H atomu vardır.
Metan Molekülü
CH4 Molekülü

Organik Bileşiklerin Formülleri

 • Molekülleri göstermenin birden fazla yolu vardır. Bunlar:
  1. Molekül Formülü
  2. Basit Formül (Kaba veya Ampirik formül)
  3. Açık Formül
  4. Yarı Açık Formül
  5. Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü

1. Molekül (Bileşik) Formülü

  • Bir tane molekülde, hangi atomların kaçar tane bulunduğu gösteren formüldür.
    • Aşağıda bazı bileşiklerin molekül formülleri verilmiştir:
     • H2O (Su)
     • CH4 (Metan)
     • C2H2 (Asetilen)
     • C2H6 (Etan)
     • C4H10 (Bütan)
     • C2H5OH (Etil alkol)

    2. Basit (Kaba-Amprik) Formül

     • Molekül formüllerinin sadeleştirilmesi ile elde edilir.
     • Basit formülün başlıca özellikleri:
      • Kaç ile sadeleştiği bilinmiyorsa molekül formülüne ulaşılamaz.
      • Bileşikteki oranlar değişmez.
      • Farklı bileşiklerin basit formülleri aynı da olabilir.
      • Bazı bileşiklerde, molekül formülü ile basit formül aynı olabilir.

        Bazı bileşiklerin molekül ve kaba formülleri şöyledir:

        Bazı bileşiklerin basit ve molekül formülleri

        2. Basit (Kaba-Amprik) Formül

        Örnek

        Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül formülüyle basit formülü aynı değildir?

        A) C5H12
        B) CH₃COOH
        C) C₂H₅OH
        D) C₃H₈
        E) C₃H₆O₂

        3. Açık Formül (Yapı Formülü)

        • Molekül, kovalent bağları ile gösterilir.
        • Kovalent bağ; atomların arasına çizilen kısa bir çizgi ile (““) gösterilir.
        Bazı bileşiklerin açık formülleri

        4. Yarı Açık Formül

        • Açık formüle benzer fakat:
         • H atomunun bağları gösterilmez.
         • Bazen C atomlarının da bağları gösterilmeyebilir.

        C3H6 (propan) bileşiğinin farklı gösterimleri:

        Molekül Formülü

        C3H8

        Açık Formülü

        Propan-açık-yapı-formülü-dersegeldim

        Yarı Açık Formülü

        Propan-yarı-açık-yapı-formülü-dersegeldim

        5. Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü

        • Genellikle, sadece karbonlar arası kovalent bağlar görünür.
        • Yapı formülünden şunlar silinerek elde edilir:
         • C atomları
         • C atomlarına bağlı H atomları
         • C―H bağları
         • H’nin bağları
         • Geriye kalan bağlar zikzaklı çizilir.

        C4H8 (bütan) bileşiğinin farklı gösterimleri:

        Molekül Formülü

        C4H10

        Açık Formülü

        Çizgi-Bağ Formülü

        Çizgi-Bağ Formülü

        Karbon-Kimyasına-Giriş-Çizgi-Bağ-İskelet-Formülü-Örnek-1

        5. Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü

        Örnek

        Aşağıda yapı formülü verilen bileşiğin çizgi-bağ formülünü yazınız.

        Siklobütna-çizig-bağ-iskelet-formülü-dersegeldim

        5. Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü

        • Çizgi-bağ formüllerinde, C ve H dışındaki ametaller görünür.
        • C atomu dışındaki atomlara bağlanan H atomları da görünür.

        Örnek

        Aşağıda yapı formülü verilen bileşiğin çizgi-bağ formülünü yazınız.

        Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü

        Kaba Formül Bulma Problemleri

        Kaba formül bulmanın iki yolu vardır. Bu yollar şunlardır:

        1. Elementlerin miktarları belli ise:
         • Bileşikteki her bir elementin teker teker mol sayısı hesaplanır.
         • Hesaplanan mol sayıları formülde, elementlerinin altına yazılır.
         • Sayılar tam değilse en küçük tam sayılara çevrilir.

        Örnek

        Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşiğin 3,2 gramında 2,4 gram C elementi tespit edilmiştir.

        Buna göre bu bileşiğin kaba formülü nedir? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

        Kaba Formül Bulma Problemleri

        Kaba formül bulmanın ikinci yolu:

        1. Denkleşmiş kimyasal tepkime denklemi verilir ya da tarif edilir ise:
         • Tepkime denklemi yazılır.
         • Denkleştirme kurallarına göre bileşiğin formülünü bulunur.

        Örnek

        X + 3O2 2CO2 + 3H2O

        Yukarıda verilen tepkimeye göre X bileşiğinin formülü nedir?

        Kaba Formül Bulma Problemleri

        • Kaba formülü ve mol ağırlığını biliyorsak, molekül formülünü de bulabiliriz.

         Örnek

         Karbon ve hidrojenden oluşan bir organik bileşik analiz edildiğinde, kütlece %10 hidrojen elementinden oluştuğu anlaşılıyor.

         Bu bileşiğin mol ağırlığının 80 olduğu bilindiğine göre, molekül formülü nedir? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

         Karbon Kimyasına Giriş

         II. Bölüm
         (Basit Formül ve Molekül Formülü)

         Bitti 🙁