Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

2. Basit Formül ve Molekül Formülü

Karbon-Kimyasına-Giriş-Basit-Formül-ve-Molekül-Formülü
 • Basit Formül ve Molekül Formülü, aynı bileşiğin iki farklı formülüdür. Çünkü; molekül formüllerini göstermek için geliştirilmiş farklı modeller vardır.

Organik Bileşiklerin Formülleri

 • Bileşiklerin formüllerini yazmanın sadece bir tane yolu yoktur.
  • Aynı bileşiğin formülünü, farklı şekillerde göstermek mümkündür.
  • Özellikle organik bileşiklerde, molekülleri daha detaylı olarak görmek isteriz. Bunun için de farklı formüllerden yararlanırız.
 • Molekül formüllerini göstermek için kullanılan başlıca formül türleri şunlardır:
  1. Molekül Formülü
  2. Basit Formül ( Kaba veya Ampirik formül de denir.)
  3. Açık Formül
  4. Yarı Açık Formül
  5. Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü

Gelin bu formülleri, daha yakından tanıyalım.

1. Molekül Formülü

 • Molekül formülü; kovalent bağlı bileşikler için, bu güne kadar kullandığımız formüllerdir.
 • Kovalent bağlar ile birbirine bağlanmış atomlara molekül diyoruz. Kovalent bağlı bileşikler, moleküllerden oluşan bileşiklerdir, yani; moleküler bileşiklerdir.
 • Bir bileşiğin molekülünün formülü aynı zamanda o bileşiğin de formülüdür.
 • Molekül formüllerinde, şunlar vardır:
  • Bir tane molekülde bulunan atomların sembolleri yer alır.
  • Moleküldeki her bir atomun sayısı, sembolünün sağ-alt köşesine yazılır.
  • Aşağıda bazı bileşiklerin molekül formülleri verilmiştir:
   • H2O (Su)
   • CH4 (Metan)
   • C2H2 (Asetilen)
   • C2H6 (Etan)
   • C4H10 (Bütan)
   • C2H5OH (Etil alkol)

Bu bir reklamdır:

2. Basit Formül

 • Basit formüle; “Ampirik formül” veya “Kaba formül” de denir.
 • Basit formül; kovalent bağlı bileşiklerin molekül formüllerinin sadeleştirilmesi ile elde edilir.
 • Bileşiklerin basit formüllerinin özellikleri şunlardır:
  • Moleküldeki atomların sembollerinden oluşur.
  • Moleküldeki atomların sayıları sadeleştirilmiş olarak yer alır.
  • Molekül formülünün kaç ile sadeleştiği bilinmiyorsa, basit formülden, molekül formülüne ulaşılamaz.
  • Basit formüldeki bütün oranlar, molekül formülündeki oranlar ile aynıdır. (Sadeleşen sayıların oranı değişmez.)
  • Farklı bileşiklerin basit formülleri aynı da olabilir.
  • Bir bileşiğin; molekül formülü ile basit formülü aynı olabilir.

Aşağıda, bazı bileşiklerin molekül formülleri ve basit formülleri verilmiştir:

Bazı bileşiklerin basit ve molekül formülleri
Bazı bileşiklerin basit ve molekül formülleri

3. Açık Formül (Yapı Formülü)

 • Açık formülde, moleküldeki atomların yaptıkları kovalent bağlar da gösterilir.
 • Kovalent bağ; atomların arasına çizilen kısa bir çizgi ile (““) gösterilir.
 • Aşağıda, bazı bileşikler ve açık formülleri verilmiştir.
Bazı bileşiklerin açık formülleri
Bazı bileşiklerin açık (yapı) formülleri

Bu bir reklamdır:

4. Yarı Açık Formül

 • Organik bileşiklerde bol bol karbon ve hidrojen atomu vardır.
 • Hidrojenler, bütün organik bileşiklerde, karbon atomu ile tek bir kovalent bağ yapar:
  C―H
  • Bu yüzden, organik bileşiklerin açık formüllerinde, C―H bağını göstermek biraz vakit ve yer kaybı gibi olur.
  • Bu yüzden, yarı açık formüller geliştirilmiştir.
 • Yarı açık formüllerde, C―H bağı veya O―H bağı, gibi H atomunun bağları açık olarak gösterilmez, buna gerek duyulmaz.

Aşağıda, bazı bileşikler ve yarı açık formülleri verilmiştir:

Bazı bileşiklerin yarı açık formülleri
Bazı bileşiklerin yarı açık formülleri
 • Yarı açık formül, bazen molekül formülü ile birleştirilir ve tekli bağ yapmış ve ardışık C atomları arasındaki bağlar gösterilmez.
  • Aşağıda bu durumun örnekleri verilmiştir.
Yarı Açık Formül
Yarı Açık Formül

Bu bir reklamdır:

5. Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü

 • Çizgi-bağ formülleri, organik moleküllerdeki atomların bağ yapısını basit bir şekilde gösteren formüllerdir.
  • Bir nevi, organik moleküllerin röntgeninin çekilmiş ve iskeletinin göründüğü haldir.
 • Çizgi-bağ formüllerinde, organik moleküllerin genel kısımları gösterilmez.
 • Organik moleküllerin çizgi-bağ formüllerinde aşağıdaki parçalar görünmez:
  • C atomları
  • C atomlarına bağlı H atomları
  • C ile H arasındaki bağlar
  • Diğer ametaller ile H arasındaki bağlar
 • Çizgi-bağ formüllerinde sadece aşağıdaki unsurlar görünür:
  • C atomları arasındaki bağlar
  • C ile H dışındaki ametaller arasındaki bağlar.
  • C dışındaki ametallere bağlı olan H atomları
  • Çizgi-bağ formüllerinde, peş peşe gelen bağlar birer çizgi ile ve zikzaklı çizilir.
  • Zikzaktaki her bir düz çizgi bir kovalent bağdır ve bu çizgilerin başında ve sonunda görünmeyen birer C atomu vardır.

Öğretici Örnek:

 • Örnek olarak C3H8 bileşiği üzerinden çizgi-bağ formülünü anlamaya çalışalım.
  • C3H8 bileşiğinin yapı formülü şöyledir:
   Çizgi-Bağ Formülü
  • Bu bileşiğin çizgi-bağ formülünü yazmak için, yapı formülünden silmemiz gereken kısımları kırmızı renk ile gösterelim:
   Çizgi-Bağ Formülü
  • Yukarıda, kırmızı ile gösterilen kısımları silinince geriye kalan kısım, şöyle olur:
   Karbon-Kimyasına-Giriş-Çizgi-Bağ-İskelet-Formülü-Örnek-
  • Bu bağları, zikzaklı bir şekilde çizersek, çizgi-bağ formülü tamamlanmış olur:
   Karbon-Kimyasına-Giriş-Çizgi-Bağ-İskelet-Formülü-Örnek-1

Örnek:

Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü
C6H7OH Bileşiğinin Açık Formülü

Yukarıda, C6H7OH bileşiğinin yapı formülü verilmiştir.

Buna göre bu bileşiğin, çizgi-bağ formülünü bulunuz.

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Öğretici Örnek:

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

Bazı Bileşiklerin Cizgi-Bağ Formülleri
Bazı Bileşiklerin Çizgi-Bağ Formülleri

Formül Bulma Problemleri

Bir organik bileşiğin formülünü bulmanın iki yolu vardır. Bu yollar şunlardır:

 1. Elementlerin miktarları belli ise:
  • Bileşikteki her bir elementin teker teker mol sayısı hesaplanır.
  • Hesaplanan mol sayıları genişletilerek/sadeleştirilerek tam sayıya çevrilir.
  • Bulunan tam sayılar formülde, elementlerinin altına yazılır.
 2. Kimyasal tepkime denklemi verilir ya da tarif edilir ise:
  • Tepkime denklemi yazılır.
  • Tepkimedeki katsayılar tespit edilir.
  • Denkleştirme kurallarına göre bileşiğin formülünü bulunur.

Mol kavramı ve denklem denkleştirme ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, aşağıdaki derslere gidebilirsiniz:

Gelin, her iki yöntemi de, örnekler ile anlamaya çalışalım.

Örnek:

Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşiğin 3,2 gramında 2,4 gram C elementi tespit edilmiştir.

Buna göre bu bileşiğin kaba formülü nedir? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Örnek:

X + 3O2 2CO2 + 3H2O

Yukarıda verilen tepkimeye göre X bileşiğinin formülü nedir?

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Karbon ve hidrojenden oluşan bir organik bileşik analiz edildiğinde, kütlece %10 hidrojen elementinden oluştuğu anlaşılıyor.

Bu bileşiğin mol ağırlığının 80 olduğu bilindiğine göre, molekül formülü nedir? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “2. Basit Formül ve Molekül Formülü”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>