Karbon Kimyasına Giriş 1. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE II

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

I. Bölüm

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

Bu ünitenin 5 bölümü vardır:

1- Anorganik ve Organik Bileşikler
2- Basit Formül ve Molekül Formülü
3- Doğada Karbon
4- Lewis Formülleri
5- Hibritleşme – Molekül Geometrisi
AYT Sınavında “Karbon Kimyasına Giriş” Soru Sayıları

Yıl20222021202020192018
Soru Sayısı0/130/130/131/130/13

1. Bölüm: Anorganik ve Organik Bileşikler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Modern Atom Teorisi
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Vitalizm İnancı
 • Anorganik ve Organik Bileşikler

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Vitalizm İnancı

 • Organik bileşiklerin sadece canlı organizmalar tarafından sentezlenebildiği inancına “vitalizm (yaşam gücü)” denir.
  • Bu görüş J. J. Berzelius’a aittir.
j-j-berzelius
Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) 
 • Vitalizm inancı Frederick Wöhler’in laboratuvarda üre sentezlemesi ile sona ermiştir.
 • Amonyum Siyanattan Üre Sentezi:
Amonyum Siyanattan Üre Sentezi
 • Üre bir organik bileşiktir.
Friedrich Wöhler (Firedrik Völer 1800-1882)
Friedrich Wöhler (1800-1882)

Anorganik ve Organik Bileşikler

Organik Bileşik Nedir?

 • Karbon Kimyası” ve “Organik Kimya” aynı anlama gelen kavramlardır.
 • Karbon (C) elementinin oluşturduğu bileşiklere “organik bileşikler” denir.
  • Hidrokarbonlar, alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, organik asitler, ester organik bileşiklerdir.
 • İstisna: CN ve CO3 bileşikleri ile karbon oksitler organik değildir.
  • CO2, CO, CaC2, KCN, Na2CO3, H2CO3, CaCO3 … bileşikleri organik değildir.

Anorganik Bileşik Nedir?

 • Organik olmayan bileşiklere “anorganik bileşikler” veya “inorganik bileşikler” denir.
  • Organik olmayan bileşikleri inceleyen kimya disiplinine “anorganik kimya” veya “inorganik kimya” denir.
 • Anorganik bileşikler genellikle şunlardır:
  • Asitler: HCl, HNO3
  • Bazlar: NaOH, Ca(OH)2
  • Tuzlar: NaCl, CaSO4
  • Oksitler: Na2O, CaO …

Anorganik ve Organik Bileşikler

Organik Bileşiklerin Özellikleri

 1. Sayıları daha çoktur.
 2. C ile birlikte genellikle H ve O, S, N, P, F, Cl, Br gibi ametallerden oluşurlar.
 3. Kovalent yapılıdırlar.
 4. Tepkimeleri genellikle yavaştır ve çoğunlukla katalizör gerektirir.
 5. Genellikle suda çözünmez, organik çözücülerde çözünür.
 6. Erime ve kaynama noktaları genellikle daha düşüktür.
 7. Çoğu kolaylıkla yanar.

Anorganik Bileşiklerin Özellikleri

 1. Sayıları daha azdır.
 2. Bütün elementler bulunabilir.
 3. Kovalent ya da iyonik yapılı olabilirler.
 4. Tepkimeleri genellikle daha hızlıdır.
 5. Çoğu suda çözünür.
 6. Erime ve kaynama noktaları genellikle daha yüksektir.
 7. Çoğu yanmaz.

Anorganik ve Organik Bileşikler

Örnek:

Organik bileşiklerin temeli olan ve bütün organik bileşiklerde bulunan element aşağıdakilerden hangisidir?

A) H

B) H

C) C

D) O

E) F

Örnek:

Berna, arkadaşına ismini unuttuğu bir bileşiği tarif ederken şu bilgileri veriyor:

I) Yanıcıdır.
II) Formülünde C ve H elementleri olduğunu biliyorum.
III) Uzun süren bir tepkime ile elde etmiştim.

Buna göre, Berna’nın tarif ettiği bileşiğin aşağıdaki sınıflardan hangisine ait olduğu kesindir?

A) Anorganik bileşik

B) Organik bileşik

C) Bazlar

D) Tuzlar

E) Oksitler

Karbon Kimyasına Giriş

I. Bölüm
(Anorganik ve Organik Bileşikler)

Bitti 🙁