Gazlar 2. Bölüm

İdeal Gaz Yasası

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Mol Kavramı
  • Kimyasal Tepkimeler
  • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • İdeal Gaz Yasası
  • İdeal Gaz Yasası
  • Gazların Yoğunluğu

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

İdeal Gaz Yasası

İdeal Gaz Nedir?

 • İdeal Gaz Yasası‘na uyana gazlara denir.
 • Çevremizde ideal gaz yoktur, hepsi gerçek gazlardır.

İdeal Gaz Yasası Nedir?

P.V = n.R.T

 • İdeal Gaz Yasası: “İdeal Gaz Denklemi” olarak da bilinir.
 • P: Gaz basıncıdır (atm).
 • V: Gaz hacmidir (L).
 • n: Gazın mol sayısıdır (mol).
 • T: Gazın sıcaklığıdır (Kelvin (K))
 • R: İdeal Gaz Sabiti
İdeal Gaz Sabiti

İdeal Gaz Yasası

Örnek:

0 oC sıcaklıkta, 11,2 Litrelik bir kapta bulunan 2 mol He gazının, kaba uyguladığı basıncı hesaplayınız.


İdeal Gaz Yasası

Örnek:

İdeal gaz sabitinin (R) birimini bulunuz?


İdeal Gaz Yasası

İdeal Gazların Yoğunluğu (d)

 • İdeal gazların yoğunluğunu iki şekilde hesaplayabiliriz.
 1. Yoğunluğun genel formülü ile:
Özkütle (d)
 • d: Gazın özkütlesi veya yoğunluğudur. Birimi g/L olmalıdır.
 • m: Gazın kütlesidir. Birimi g (gram) olmalıdır.
 • V: Gazın hacmidir. Birimi L (Litre) olmalıdır.
 1. İdeal gaz denklemi yardımı ile:
İdeal Gazların Yoğunluğu
 • P: Gazın basıncıdır. (atm)
 • MA: Gazın mol ağırlıdığıdır. (gram/mol)
 • d: Gazın özkütlesi veya yoğunluğudur. Birimi g/L olmalıdır.
 • R: İdeal gaz sabitidir.
 • T: Gazın sıcaklığıdır. (K)

İdeal Gaz Yasası

İdeal Gazların Yoğunluğu (d)

 • İdeal gaz denkleminden yoğunluk formülü şöyle türetilir:
 1. İdeal gaz denklemini yazalım:
İdeal Gaz Denklemi
 1. Mol sayısının formülünü hatırlayalım:
Kütlesinden Mol Sayısına
 1. Mol sayısı formülünü yerine yazdığımızda:
İdeal Gazların Yoğunluğu
 1. V ile MA ifadelerinin yerini değiştirirsek:
İdeal Gazların Yoğunluğu
 1. Yoğunluk formülü:

m/V değeri, yoğunluğun (d) formülüdür.

m/V ifadesinin yerine, d yazdığımızda, eşitlik şöyle görünecektir:

İdeal Gazların Yoğunluğu

Bu formüldeki yoğunluk değerinin birimi gram / Litre olacaktır.

İdeal Gaz Yasası

Örnek:

2,73 atm basınç altındaki X gazının, sıcaklığı 0 oC olarak hesaplanıyor.

Buna göre, bu gazın yoğunluğunu hesaplayınız. (X: 82 g/mol)


İdeal Gaz Yasası

Örnek:

27 oC sıcaklıkta, 4 gram CH4 gazının kabına uyguladığı basınç 0,25 atm’dir.

Buna göre, kabın hacmini Litre olarak hesaplayınız. (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)


İdeal Gaz Yasası

Örnek:

Bir depolama tankında, 380 Torr basınç yapan ve 0 oC sıcaklıkta He gazı bulunmaktadır.

Tankın hacmi 4,48 L olduğuna göre, gazın kütlesi kaç gramdır? (He: 4 g/mol)


İdeal Gaz Yasası

Örnek:

6 gram C2H6 gazı, normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)


İdeal Gaz Yasası

Örnek:

0,25 mol CO2 gazı, normal şartlar altında kaç gram gelir? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)


İdeal Gaz Yasası

Örnek:

0,02 mol Al metali aşağıdaki tepkimeye göre tamamen harcanıyor:

Al(k) + 3HCl(suda) → AlCl3 + 3/2H2(g)

Buna göre bu tepkimede oluşan hidrojen gazının, 1,12 litrelik bir kapta, 0oC’deki basıncı kaç atm’dir?

A) 0,20

B) 0,30

C) 0,40

D) 0,50

E) 0,60

Gazlar

II. Bölüm
(İdeal Gaz Yasası)

Bitti 🙁